Dåhjort/Muflon

Po­len er uden tvivl det mest po­pulære rej­semål blandt dans­ke jæge­re. Fan­tastis­ke na­turop­le­vel­ser og go­de jag­tople­vel­ser

Dåhjort må ja­ges fra den 1. sep­tember til den 28 feb­ru­ar, beds­te tids­punkt, for jagt på hjor­te fra ca. den 20. ok­to­ber.

Ønsker du at kom­me på en af de fan­tastis­ke hjor­te­jag­ter, er det nødven­digt med til­melding i god tid.

 

 

Dåhjor­te jagt fast pris > læs me­re.

Links Dåhjor­te­revi­rer

Dåhjort 1/9 – 28/2 - Då 1/9-15/1 - Kalv 1/9-28/2

Ge­vir

Pri­ser i Euro

Pri­ser i Dkr.

Op til 1,49 kg.

440,00

3.300,00

1,50 kg.- 2,49 kg.

540,00

4.050,00

For hver 0,01 kg. over 1,50 kg.

2,40

18,00

2,50 kg.- 2,99 kg.

780,00

5.825,00

For hver 0,01 kg. over 2,50 kg.

3,20

24,00

Over 3,00 kg.

940,00

7.050,00

For hver 0,01 kg. over 3,00 kg.

12,00

90,00

Ans­kudt dåhjort

395,00

2.962,50

Då og kalv

65,00

487,50

 

Vild­svin: Nyt fra 2018, vild­svin må ja­ges he­le året

Kg. pris

Pri­ser i Euro

Pri­ser i Dkr.

Op til 29,99 kg.

84,00

630,00

30 kg.– 39,99 kg

158,00

1.185,00

40 kg. - 49,99 kg.

173,00

1.297,50

50 kg - 59,99 kg

252,00

1890,00

60 kg. - 69,99 kg.

295,00

2.212,50

Over 70 kg.

440,00

3.000,00

Søer over 70 KG

440,00

3.300,00

Ke­iler;

   

Fra 14 -15,99 cm

420,00

3.150,00

For hver 1 mm over 14 cm

6,75

50,62

Over 16,00 cm

555,00

4.162,50

For hver 1 mm over 16 cm

13,00

97,50

Ans­kudt vild­svin

120,00

900,00

 

Muf­lon 1/10 - 28/2 - Får/Lam 1/10-15/1

 

Pri­ser i Euro

Pri­ser i Dkr.

Op til 60 cm

770,00

5.775,00

60 - 69 cm

770,00

5.775,00

For hver 1 mm over 60 cm

6,80

51,00

70 - 79 cm

1.450,00

10.875,00

For hver 1 mm over 70 cm

20,00

150,00

Over 80 cm

3.450,00

25.875,00

For hver 1 mm over 80 cm

23,00

172,50

Ans­kyd­ning

910,00

6.825,00

Får og lam

50,00

345,00