Hjortejagt

Bruns­tjagt

De fles­te jæge­re drømmer om jag­ten på en brølen­de brunsthjort, og her har du en unik chan­ce for at op­fylde drømmen i Po­len

Hjor­te­jag­ten star­ter den 21. august. Bruns­ten indtræffer omk­ring den 20. sep. og fortsætter frem til star­ten af ok­to­ber.

Bus­tur på hjor­te­jagt fra den 19 - 23 sept.2018 

Her får man ik­ke blot et trofæ til væggen, men li­gele­des en op­le­vel­se for li­vet, hvor et blik på ge­viret sen­der tan­kerne til­ba­ge på en spænden­de pürch el­lerpå en utålmo­dig ven­ten i et tårn, hvor ad­re­nalin, hjor­te­feber og skud­det gen­kalder min­der for li­vet.

 

 

Hjor­te­jagt på fuldmåne

Prøv evt. hjor­te­jag­ten ved fuldmåne i ja­nu­ar el­ler feb­ru­ar.

Lad drøm bli­ve til vir­ke­lig­hed og kon­takt Re­modex Jagt for en uforp­lig­tende snak om hjor­te­jagt.

Der kan sky­des ef­ter pris­liste, hvor vi er ab­so­lut i bund, el­ler på fast­pris, du bes­temmer.

 

Hjor­te­jagt fast­pris> læs me­re

Links hjor­te­revi­rer


 

Kron­vildt

 

 

Hjort 19/8 – 28/2  

 

 

   Hind 1/10 - 15/1 Kalv1/9-28/2

Spids­hjort op til 30 cm.

145,00

1.088,00

Op til 1,99 kg.

365,00

2.737,50

2,00 kg.- 2,49 kg.

650,00

4.875,00

2,50 kg - 2,99 kg.

785,00

5.887,50

For hver 0,01 kg. over 2,50 kg.

1,10

8,25

3,00 kg.- 3,49 kg.

840,00

6.300,00

For hver 0,01 kg. over 3,00 kg.

1,20

9,00

3,50 kg. - 3,99 kg.

900,00

6.750,00

For hver 0,01 kg. over 3,50 kg.

1,60

12,00

4,00 kg.– 4,49 kg.

980,00

7.350,00

For hver 0,01 kg. over 4,00 kg.

1,60

12,00

4,50 kg. - 4,99 kg.

1.060,00

7.950,00

For hver 0,01 kg. over 4,50 kg.

2,20

16,50

5,00 kg.– 5,99 kg.

1.170,00

8.775,00

For hver 0,01 kg. over 5,00 kg.

3,60

27,00

6,00 kg. - 6,99 kg.

1.530,00

11.475,00

For hver 0,01 kg. over 6,00 kg.

5,60

42,00

7,00 kg.  -  7,99 kg.

2.090,00

15.675,00

For hver 0,01 kg. over 7,00 kg.

10,60

79,50

Over 8,00 kg.

3.150,00

23.625,00

For hver 0,01 kg. over 8,00 kg.

13,80

103,50

Ans­kudt kronh­jort

530,00

3.975,00

Kron­hind og kalv

85,00

638,00