Et dej­ligt gen­syn var det igen i år med det vild­tri­ge område omk­ring Go­ra. Der var mas­ser af buk­ke, dog en del fle­re små buk­ke en sædvan­ligt grun­det den hårde vin­ter. Jeg skød 5 buk­ke, hvo­raf 2 af dem for­ment­ligt er me­dal­je­buk­ke. Kla­rest i erind­rin­gen står dog det, der blev tu­rens mind­ste buk! Det var den første af­ten i et oversvømmet område af re­viret, hvor myg­gepla­gen var nærmest uli­delig. Vi kom ik­ke rig­tig på skud­hold af no­gen større buk­ke, men sidst på af­te­nen var vi lidt mind­re kræsne. Her kom vi ind på 200 me­ter af en buk, der iv­rigt løb i cirk­ler ef­ter en rå. Vi gik ud gen­nem vand og siv for at kom­me på godt skud­hold, og det lyk­ke­des at kom­me ind på ca. 140 me­ter.
Læs mere