Buk­ke­jag­ten 2024

Buk­ke­jag­ten er i 2024 fra lørdag den 11. maj og slut­ter med ud­gangen af sep­tember. Star­ten af buk­ke­jag­ten i mid­ten af maj er en særde­les guns­tig pe­ri­ode, da afgrøder­ne er for­hold­svis la­ve og man har stor mu­lig­hed for at bes­kue råvildt ove­ralt på mar­kerne. Løvsko­ven er ik­ke tæt af bla­de, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at møde den færdig­fe­jede stærke buk på et spor el­ler i en af man­ge flot­te sko­ven­ge som Po­len by­der på i stort an­tal.

Bruns­tbuk­ke

Slut­ningen af ju­li og star­ten af august by­der til gengæld på den spænden­de og ud­ford­ren­de  bruns­tjagt på råbuk Der kan nedlægges vild­svin i pe­ri­oden og prismæssigt kan der sky­des ef­ter pris­liste el­ler fast­pris på ud­valg­te re­virer.

Tilbud på bukkejagt

Vi har netop fået to gode tilbud på bukkejagt i Polen.

Her er tale om gode revirer, og god indkvartering.

Drømmer du om at skyde en medaljebuk er det bestemt også muligt.

Se mere her:

Bukkejagt Wielun

Bukkejagt fast pris

Med venlig hilsen

 

Remodex Jagt

Kenny Hansen & Allan Christensen

Munkeparken 54

6240 Løgumkloster

Mail: Info@Remodex.dk

Tlf: + 45 42516001

www.remodex.dk

Tilmeldings Blanket Remodex

Bukkejagt
bukkejagt-2010