Buk­ke­jag­ten 2022

Buk­ke­jag­ten er i 2022 fra onsdag den 11. maj og slut­ter med ud­gangen af sep­tember. Star­ten af buk­ke­jag­ten i mid­ten af maj er en særde­les guns­tig pe­ri­ode, da afgrøder­ne er for­hold­svis la­ve og man har stor mu­lig­hed for at bes­kue råvildt ove­ralt på mar­kerne. Løvsko­ven er ik­ke tæt af bla­de, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at møde den færdig­fe­jede stærke buk på et spor el­ler i en af man­ge flot­te sko­ven­ge som Po­len by­der på i stort an­tal.

Bruns­tbuk­ke

Slut­ningen af ju­li og star­ten af august by­der til gengæld på den spænden­de og ud­ford­ren­de  bruns­tjagt på råbuk Der kan nedlægges vild­svin i pe­ri­oden og prismæssigt kan der sky­des ef­ter pris­liste el­ler fast­pris på ud­valg­te re­virer.

Med venlig hilsen

 

Remodex Jagt

Kenny Hansen & Allan Christensen

Munkeparken 54

6240 Løgumkloster

Mail: Info@Remodex.dk

Tlf: + 45 42516001

www.remodex.dk

Tilmeldings Blanket Remodex

Bukkejagt
bukkejagt-2010

Pris­liste på trofæ

Op­satsePri­ser i €Pri­ser i Dkr
Op til 149 g.80
600
150 g. – 199 g.1601200
200 g. – 249 g.2201650
For hver 1 g. over 200 g.0,534
250 g. – 299 g.2471.850
For hver 1 g. over 250 g.0,806,00
300 g. – 349 g.2872150
For hver 1 g. over 300 g.4,8036,00
350 g. – 399 g.520,003.900,00
For hver 1 g. over 350 g.8,967
Over 400 g.9587185
For hver 1 g. over 400 g.1075
Pa­ryk­buk over 550 g.200015000
Ans­kudt råbuk2101575
Rå og lam42,00315,00