Dåhjort/Muflon

Po­len er uden tvivl det mest po­pulære rej­semål blandt dans­ke jæge­re. Fan­tastis­ke na­turop­le­vel­ser og go­de jag­tople­vel­ser

Dåhjort må ja­ges fra den 1. sep­tember til den 28 feb­ru­ar, beds­te tids­punkt, for jagt på hjor­te fra ca. den 20. ok­to­ber.

Ønsker du at kom­me på en af de fan­tastis­ke hjor­te­jag­ter, er det nødven­digt med til­melding i god tid.

Med venlig hilsen

 

Remodex Jagt

Kenny Hansen & Allan Christensen

Munkeparken 54

6240 Løgumkloster

Mail: Info@Remodex.dk

Tlf: + 45 42516001

www.remodex.dk

Tilmeldings Blanket Remodex