Hjortejagt – Bruns­tjagt

De fles­te jæge­re drømmer om jag­ten på en brølen­de brunsthjort, og her har du en unik chan­ce for at op­fylde drømmen i Po­len

Hjor­te­jag­ten star­ter den 21. august. Bruns­ten indtræffer omk­ring den 20. sep. og fortsætter frem til star­ten af ok­to­ber.

Bus­tur på hjor­te­jagt fra den 15 til 19 September 2024.

Her får man ik­ke blot et trofæ til væggen, men li­gele­des en op­le­vel­se for li­vet, hvor et blik på ge­viret sen­der tan­kerne til­ba­ge på en spænden­de pürch el­ler på en utålmo­dig ven­ten i et tårn, hvor ad­re­nalin, hjor­te­feber og skud­det gen­kalder min­der for li­vet.

Så hank op i jagtkammeraterne og book en rejse der kan huskes resten af livet.

4 Dages hjortejagt med ophold (cat.1) Kun: 4850.- kr.

Prisen inkl. kost, logi, jagt, jagtguide, trofæbehandling, tolk

Ikke incl. i prisen
● transport i jagtreviret 80 €, pr. dag, afregnes i Polen
● enkelt værelse 150,-kr pr. dag
● ekstra dage/ledsager uden jagt pr dag 600,-kr
● tillæg for div. papir/voucher /rejsegaranti, 600.- kr.
● Trofæ fra kronhjort afregnes efter pris listen.
● Buskørsel i mini bus max 6 jæger, 1200.-kr.

Med venlig hilsen

 

Remodex Jagt

Kenny Hansen & Allan Christensen

Munkeparken 54

6240 Løgumkloster

Mail: Info@Remodex.dk

Tlf: + 45 42516001

www.remodex.dk

Tilmeldings Blanket Remodex

Hjor­te­jagt på fuldmåne

Prøv evt. hjor­te­jag­ten ved fuldmåne i ja­nu­ar el­ler feb­ru­ar.

Lad drøm bli­ve til vir­ke­lig­hed og kon­takt Re­modex Jagt for en uforp­lig­tende snak om hjor­te­jagt.

Der kan sky­des ef­ter pris­liste, hvor vi er ab­so­lut i bund, el­ler på fast­pris, du bes­temmer.